Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1.jpeg 2.jpeg 3_prism.jpg 41.bmp 6.jpeg 7.bmp 8.jpeg 9.jpeg 10.bmp 111.bmp 121.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐỒNG HỒ

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thanh Quang

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Biểu mẫu kèm theo TT 185/2010/TT-BTC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:06' 14-01-2013
  Dung lượng: 397.0 KB
  Số lượt tải: 547
  Số lượt thích: 1 người (Võ Đình Thông)

  CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM Phụ lục số 01.1

  Đơn vị:………………………………………..
  
  Mẫu số C01a- HD
  
  Bộ phận:………………………………………
  
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
  
  Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:………
  
  ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
  
  
  BẢNG CHẤM CÔNG
  Tháng .........năm.........
  Số:...................

  Số TT
  Họ và tên
  Ngày trong tháng
  Quy ra công
  
  
  
  1
  2
  3
  ...
  31
  Số công hưởng lương thời gian
  Số công nghỉ không lương
  Số công hưởng BHXH
  
  A
  B
  1
  2
  3
  .....
  31
  32
  33
  34
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Ngày......tháng .... năm...
  Người chấm công Phụ trách bộ phận Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Ký hiệu chấm công:
  - Lương thời gian + - Hội nghị, học tập H
  - Ốm, điều dưỡng Ô - Nghỉ bù Nb
  - Con ốm Cô - Nghỉ không lương No
  - Thai sản Ts - Ngừng việc N
  - Tai nạn T - Lao động nghĩa vụ Lđ
  - Nghỉ phép P


  Phụ lục số 01.2

  Đơn vị : .........................
  
  Mẫu số: C01C- HD
  
  Bộ phận : ......................
  
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
  
  Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:.........
  ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
  
  

  GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
  Ngày..........tháng..........năm .....
  Số:.............

  - Họ tên:.......................................................................................................................................
  - Nơi công tác: ............................................................................................................................

  Ngày
  tháng
  Những
  công việc
  đã làm
  Thời gian làm thêm
  
  
  
  Từ
  Đến
  Tổng số
  
  
  
  giờ
  giờ
  giờ
  
  A
  B
  1
  2
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Người báo làm thêm giờ
  Xác nhận của bộ phận, phòng ban có người làm thêm
  
  Thủ trưởng đơn vị
  
  (Ký, họ tên)
  (Ký, họ tên)
  (Ký, họ tên)
  
    Ghi chú: Giấy báo làm thêm giờ sử dụng trong trường hợp đơn vị có người làm thêm giờ không thường xuyên (Khi sử dụng Giấy báo làm thêm giờ thì không phải lập Bảng chấm công làm thêm giờ)

  Phụ lục số 01.3

  Đơn vị:………………………………………..
  
  Mẫu số C08- HD
  
  Bộ phận:………………………………………
  
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
  
  Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:………
  
  ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
  
  

  HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

  Hôm nay, ngày ... tháng... năm .................. tại:.........................................., gồm có:
  Họ, tên : ..................................Chức vụ ..................... Đại diện cho........................... Bên giao khoán ........................
  Họ, tên : ..................................Chức vụ .......................Địa chỉ........Số CMND...... Đại diện cho................ ..Bên nhận khoán .......................
  Cùng ký kết hợp đồng giao khoán :

  I- Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán
  .......................................................................................................................................................................................
  II- Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán
  ........................................................................................................................................................................................
  III- Những điều khoản chung về hợp đồng

  - Thời gian thực hiện hợp đồng
  - Phương thức thanh toán tiền
  - Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng
  .......................................................................
  Đại diện bên nhận khoán Đại diện bên giao khoán
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  Phụ lục số 01.4

  Đơn vị:………………………………………..
  
  Mẫu số C10- HD
  
  Bộ phận:………………………………………
  
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
  
  Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:………
  
  ngày 15/
   
  Gửi ý kiến